Zespół Szkolno-Przedszkolny w Adelinie
07-230 Zabrodzie, Adelin 46
tel. 29 75 712 32
pspadelin@wp.pl